کلیدواژه‌ها = فلسفه
تعداد مقالات: 2
1. از خیال عارفان تا تخیل ژیلبر دوران

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-33

نسیم کرامت؛ حسین فقیهی


2. تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-66

علی دهقان؛ سید ارسلان ساداتی