کلیدواژه‌ها = کشف‌المحجوب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-55

کتایون کتیبه؛ ناصر نیکوبخت؛ انسیه خزعلی؛ حسین قبادی