کلیدواژه‌ها = نماد
تعداد مقالات: 2
1. درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-93

نوش آفرین کلانتر؛ طاهره صادقی تحصیلی


2. بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-174

زهرا عامری؛ مهین پناهی