کلیدواژه‌ها = استعارۀ مفهومی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی استعارۀ مفهومی «جهان هستی، درخت است» در متون عرفانی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-31

فاطمه سلطانی؛ طاهره میرهاشمی