کلیدواژه‌ها = حکایت شتر مست در بیابان
تعداد مقالات: 1
1. رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-21

ویدا دستمالچی؛ رحمان مشتاق مهر