کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: رویکرد عرفانی
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد عرفانی به داستان حضرت یوسف(ع) در تفاسیر عرفانی

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 7-40

خلیل پروینی؛ سیدعلی دسپ