کلیدواژه‌ها = دگردیسی
تعداد مقالات: 1
1. درخت در نمادپردازی های عارفانه و ریشه های اسطوره ای آن

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 67-93

نوش آفرین کلانتر؛ طاهره صادقی تحصیلی