کلیدواژه‌ها = عطار نیشابوری
تعداد مقالات: 3
1. نقد انگاره بی بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظ

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-162

زهرا ماحوزی؛ حسینعلی قبادی؛ احمد پاکتچی؛ مریم حسینی


2. رباعی روایی در مختارنامه عطار نیشابوری

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 57-82

مهدی محبتی؛ قربان ولیئی؛ امیر مؤمنی هزاوه؛ حامد شکوفگی


3. معنای زندگی در مصیبت نامة عطار نیشابوری

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-90

سید حامد موسوی جروکانی؛ حسین مسجدی؛ مصطفی گرجی؛ مهدی زمانی