نویسنده = منیره فرضی شوب
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روایت‌های تمثیلی «پیل در شهر کوران» از سنایی و غزالی بر مبنای نظریه فزون-متنیّت

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-176

منیره فرضی شوب؛ فائزه عرب یوسف آبادی