نویسنده = نگین بی نظیر
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل الگوی اسطوره‌ای- عرفانی از شخصیت رابعه عَدَویه با تکیه بر روایت تذکره‌الاولیا

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-40

نگین بی نظیر؛ منیره طلیعه بخش


3. فروریزی تقابل ها و اصالت نگرش نسبی در دستگاه فکری مولوی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 153-181

نگین بی نظیر