نویسنده = طاهره خوشحال دستجردی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و تحلیل پدیدارشناختی عرفان روزبهان با تأکید بر مبحث «تجلیات التباسی» در عبهرالعاشقین

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-26

طاهره خوشحال دستجردی؛ راضیه حجتی زاده


2. تأثیر تکامل‌بخش ذکر در سلوک الی‌الله

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-64

طاهره خوشحال دستجردی؛ مرضیه کاظمی