نویسنده = حسین آقاحسینی
تعداد مقالات: 2
1. هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-121

احسان رئیسی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ حسین آقاحسینی


2. بررسی مفهوم تجلّی و انواع آن از دیدگاه ابن‌عربی

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-120

رضا فهیمی؛ حسین آقاحسینی؛ محمدرضا نصر اصفهانی