نویسنده = مریم آیاد
تعداد مقالات: 1
1. تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-80

سید مهدی زرقانی؛ مریم آیاد