نویسنده = سید مهدی مسبوق
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی شخصیّت «نی» و «حی»در منظومۀ نی نامۀ مولانا و داستان حی بن یقظان ابن طفیل

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 177-206

سید مهدی مسبوق؛ شهرام دلشاد


2. اندیشه وحدت وجود در همس‌الجفون میخائیل نعیمه

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 121-142

سید مهدی مسبوق؛ علی عزیزی؛ حدیثه فرزبود