نویسنده = علیرضا خواجه گیر
تعداد مقالات: 2
1. مراتب شناخت در عرفان مولوی و آیین بودا

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-148

علیرضا خواجه گیر؛ زینب کمالی


2. موانع و آثار سیرانفسی انسان در بینش عرفانی مولانا (با تاکید بر مثنوی)

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 181-208

مریم احمدپور مبارکه؛ علیرضا خواجه گیر