نویسنده = ساسان زندمقدم
تعداد مقالات: 2
1. پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 181-207

مهدی نوریان؛ المیرا تخشا قهفرخی؛ ساسان زندمقدم


2. همچو شیری در میان نقش گاو (تئوفانی‌ها در آثار مولوی)

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-158

جلیل مشیدی؛ ساسان زندمقدم