نویسنده = جهان دوست سبز علی پور
تعداد مقالات: 1
1. بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-72

پروین تاج بخش؛ جهان دوست سبز علی پور؛ طاهره قمی کتیگری