نویسنده = فواد مولودی
تعداد مقالات: 1
1. دیگری به‌مثابه خود ارتباط شمس و مولانا از دیدگاه ژاک لکان

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-114

فواد مولودی؛ مریم عاملی رضایی