نویسنده = بهروز مهری
تعداد مقالات: 1
1. از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 81-100

قهرمان شیری؛ بهروز مهری؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی