نویسنده = سیّد آرمان حسینی آبباریکی
تعداد مقالات: 2
1. از لاکان تا مولانا (نگاهی لاکانی به سیر رشد روانی سوژه در آرای مولانا)

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 81-100

قهرمان شیری؛ بهروز مهری؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی


2. خطاهای اندیشه از دیدگاه فرانسیس بیکن و جست‌وجوی آن در آرای مولانا

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-136

پروین گلی زاده؛ سیّده سمانه صالحی؛ سیّد آرمان حسینی آبباریکی