نویسنده = محمد رحمانی
تعداد مقالات: 1
1. جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری)

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-54

محمد رحمانی؛ سیدمحسن حسینی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان