نویسنده = رفعت السادات صافی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه طلسم حیرت بیدل با سفرنامه روح از فضولی

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 85-114

رفعت السادات صافی؛ محمد رضا نجاریان؛ محمد کاظم کهدویی