نویسنده = علی اشرفی
تعداد مقالات: 1
1. موانع معرفت در مثنوی مولانا

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-142

علی اشرفی؛ سیدحسن طباطبایی؛ ایرج شهبازی