تعداد مقالات: 136
26. بازنمون فراروایت نجات­بخشی عرفان اسلامی در گفتمان و روایت تذکر ه الاولیای عطار

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-72

پروین تاج بخش؛ جهان دوست سبز علی پور؛ طاهره قمی کتیگری


27. بررسی عرفان خراسان در سدۀ نهم از منظر جنون المجانین

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-152

محسن محمدی فشارکی؛ احسان پورابریشم


28. تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 43-80

سید مهدی زرقانی؛ مریم آیاد


30. بازتاب نماد آینه در عرفان و اسطوره با تکیه بر بندهشن و مرصادالعباد

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 143-174

زهرا عامری؛ مهین پناهی


31. تحلیل تطبیقی مقولۀ عشق در داستان ضیافت افلاطون و داستان پادشاه و کنیزک مولانا

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-32

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ محمّدصادق بصیری


34. جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری)

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-54

محمد رحمانی؛ سیدمحسن حسینی؛ محمدرضا حسنی جلیلیان


35. بازنگری رمز تنبیه اول نمط نهم اشارات و تنبیهات در رد انتساب سلامان و ابسال به ابن سینا

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-56

سید ارسلان ساداتی؛ پروانه عادل‌زاده


36. بررسی مقایسه ای سیر اسماء جمالی خداوند در متون عرفانی قرن چهارم و ششم هجری (مطالعه موردی کشف المحجوب و روح الارواح)

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 27-55

کتایون کتیبه؛ ناصر نیکوبخت؛ انسیه خزعلی؛ حسین قبادی


37. شیوه‌های تفسیر و تأویل آیات قرآن در معارف بهاء ولد

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صفحه 65-85

سیّدمحمّد دشتی؛ سمیه سهرابی


38. باژگونگی امور عالم در مثنوی مولانا

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1391، صفحه 7-32

سید ناصر جابری اردکانی


39. پر ریختن رمزی جهان‌شمول از مثال اعلایی واحد در فرهنگ عرفانی ملل

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1390، صفحه 181-207

مهدی نوریان؛ المیرا تخشا قهفرخی؛ ساسان زندمقدم


41. جایگاه سماع در امهات متون عرفانی تا قرن پنجم(هـ ق)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1391، صفحه 111-133

مصطفی ملک پایین؛ سید مهدی رحیمی


42. سیمای محمد(ص) در آثار عین القضات همدانی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 25-48

نرگس حسنی


43. گونه‌شناسی کشف صوری در مثنوی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1392، صفحه 171-194

سید مسلم مدنی


44. تأمّلات مرگ‎اندیشانه در آثار سنایی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-104

مصطفی خورسندی شیرغان؛ محمد بهنام فر


45. تأملی در تمامی یا ناتمامی مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-74

علی قبادی کیا؛ محمد بهنام فر


46. کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطّار

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 81-122

سونا سلیمیان؛ احمد گلی


47. شمس تبریزی، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهن به‌ویژه مکتوبات مولانا)

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1394، صفحه 73-103

یداله محمدی؛ احمد پارسا


49. تحلیل انتقادی تعاریف شطح

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 149-174

سمانه جعفری؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


50. تعارض محتوایی در رویکرد عرفانی منطق‌الطیر عطّار با رسالةالطیر ابن سینا

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-66

علی دهقان؛ سید ارسلان ساداتی