نویسنده = شهین اوجاق علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. منطق‌الطیر و موضوع سفر در زمان یا سفر در جهان‌های موازی در فیزیک نوین

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-132

لیلا غلامپور آهنگرکلایی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده


2. بازخوانی اساطیری – علمی نظریة ذره در اشعار عرفانی عطار

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1394، صفحه 175-205

لیلا غلامپور؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق علیزاده